Co oferujemy?

Zapewniamy dostęp do Internetu stacjonarnego i mobilnego, a dokładniej:

 • Realizujemy usługi dostępu do Internetu.
 • Dostarczamy rozwiązania technologiczne (interfejsy, łącza dostępowe, czy parametry jakościowe), zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
 • Utrzymujemy ciągłą dostępność połączeń IP z punktami wymiany ruchu krajowego i zagranicznego.
 • Dostarczamy usługę dostępu do Internetu w oparciu o wszystkie dostępne interfejsy: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. A o ich sposobie zawsze decyduje klient.

Poznaj szczegóły usługi telefonii stacjonarnej

Business

• Dostęp poprzez xDSL lub radiolinię w paśmie wolnym
• Symetryczna przepływność
• Nielimitowany transfer danych
• Statyczna publiczna adresacja IP – 1 użytkowy publiczny adres IP
• Możliwość zwiększenia ilości przyznanych adresów IP

Business Pro

• Dostęp poprzez LMDS, radiolinię w paśmie licencjonowanym lub światłowód
• Gwarantowana symetryczna przepływność
• Nielimitowany transfer danych
• Możliwość zawarcia Umowy w wariancie z SLA (Service Level Agreement)
• Statyczna publiczna adresacja IP – 1 użytkowy publiczny adres IP
• Możliwość zwiększenia ilości przyznanych adresów IP

Internetu Business Pro BGP – tranzyt IP

• Dostęp poprzez LMDS, radiolinię w paśmie licencjonowanym lub światłowód
• Gwarantowana symetryczna przepływność
• Możliwość zawarcia Umowy w wariancie z SLA (Service Level Agreement)
• Statyczna adresacja IP – 1 publiczny adres IP
• Przydzielenie i serwisowanie Klientowi numeru AS (Autonomous System)
• Przydzielenie i rozgłoszenie Klientowi niezależnej adresacji IP PI (Provider Independent)
• Pełny tranzyt ruchu IP krajowego i zagranicznego do Klienta
• Realizacja usług z wykorzystaniem protokołu BGP (Border Gateway Protocol)
• Możliwość zestawienia kilku sesji BGP celem redundancji

Dostęp do Internetu w centrum kolokacyjnym Globitel

Udostępniamy naszym klientom centrum kolokacyjne, w którym dostępne są szafy kolokacyjne 42U do instalacji serwerów fizycznych klientów oraz świadczone są usługi udostępnienia serwerów wirtualnych.
Dla tych serwerów jest możliwość udostępnienia Internetu:

 • Gwarantowana symetryczna przepływność
 • Elastyczna taryfikacja przepływności: za pasmo lub metodą 95 percentyla
 • Gwarantowana dostępność usługi
 • Dowolna skalowalność w zakresie przepływności
 • Dostęp do pozostałych usług jak łącza dzierżawione, usługi telefoniczne ISDN, PSTN, VoIP
 • Bezpieczeństwo zasilania, profesjonalny system UPS APC Symetra, 2 niezależne łącza energetyczne miejskie w budynku
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, automatyczny system gaszeniowy
 • Bezpieczeństwo w zakresie monitoringu – całodobowa ochrona fizyczna obiektu