Telefonia internetowa

Telefonia IP to technologiczna alternatywa dla tradycyjnych metod realizacji połączeń telefonicznych w sieciach komutowanych –  gdzie mamy do czynienia z zestawianiem dedykowanych kanałów rozmównych w całym torze transmisyjnym na czas trwania połączenia. W telefonii IP nie występuje komutacja kanałów. Zamiast niej, głos jest zamieniany na pakiety i transportowany w sieci pakietowej tak jak inne usługi transmisji danych. Do realizacji usług VoIP przez operatora potrzebny jest dostęp przez abonenta do serwera VoIP, który może być zrealizowany albo bezpośrednio poprzez dedykowane łącza dostępowe albo pośrednio poprzez sieć Internet na łączach dowolnych operatorów. Aby jakość głosu stała na zadowalającym poziomie należy, o ile to tylko możliwe korzystać z jak najkrótszej trasy do operatora oraz zapewniającej jak najmniejsze i stabilne opóźnienia pakietów w sieci (jitter) – najlepsze efekty można osiągnąć poprzez wykorzystanie dedykowanego dla usługi VoIP łącza dostępowego Globitel, dodatkowo zapewniającego uruchomienie usługi na prywatnej adresacji IP oraz zwiększającego bezpieczeństwo poprzez odseparowanie tejże usługi od sieci Internet

Wymagania odnośnie przepływności łączy zależą m.in. od stosowanych kodeków i wahają się od ok. 5 kbps do 64 kbps dla jednej rozmowy.

Usługi  głosowe VoIP operatorskie dla abonentów mogą być realizowane za pomocą wielu protokołów, najpopularniejszym standardem w telefonii biznesowej jest SIP (Session Initiation Protocol) – jego zaletą jest olbrzymia ilość implementacji zarówno w oprogramowaniu jak i sprzęcie, dzięki czemu infrastruktura – sprzęt telekomunikacyjny – potrzebna do realizowania usług jest powszechnie dostępna.

Cechą odróżniającą usługi telefonii IP od telefonii tradycyjnej jest m.in. możliwość realizowania niemal dowolnej ilości połączeń na pojedynczym koncie SIP  – linii VoIP, możliwość przenoszenia terminala w dowolne miejsce dysponujące siecią dostępową z zachowaniem wszystkich usług.

Aby móc korzystać z usług VoIP operatora Globitel, Klient musi posiadać – oprócz łącza dostępowego/Internetu – terminale z zaimplementowanym protokołem SIP. W praktyce mogą to być bardzo różnej jakości rozwiązania zarówno sprzętowe jak i programowe, począwszy od budżetowych bramek VoIP czy telefonów IP, poprzez karty VoIP do central tradycyjnych po software’owe lub hardware’owe centrale telefoniczne IP.

W ramach usług telefonii IP dla abonentów oferujemy:

Konta SIP jednonumerowe zwykle używane  na pojedynczym terminalu np. telefon IP , bramka VoIP ( z podłączonym telefonem analogowym), softphone (oprogramowanie w komputerze lub smartphonie) . Do danego konta SIP przydzielony jest jeden numer telefoniczny z krajowego planu numeracji .

Konta SIP wielonumerowe DDI zwykle zakańczane na centrali telefonicznej, bądż to tradycyjnym PABX’ie wyposażonym w kartę VoIP bądź w centrali telefonicznej natywnie VoIP’owej . Do danego konta SIP przydzielany jest zakres numeracji DDI (macierzystej lub przeniesionej) które Klient rozdysponuje pomiędzy użytkowników wewnętrznych .

Trunki SIP  konta zwykle służące do podłączenia innych operatorów i wymiany ruchu telefonicznego pomiędzy nimi. Do danego trunku nie jest przydzielana numeracja abonencka, ruch jest terminowany lub tranzytowany do sieci PSTN (innych operatorów) z zachowaniem prezentacji abonenta wywołującego.

W uzupełnieniu  usług telefonii IP, oferowane są usługi towarzyszące jak np. fax2mail służący automatycznej konwersji faxów przychodzących na wskazany numer telefoniczny na dokumenty w postaci elektronicznej wysyłane do abonenta na podany adres e-mail.

W ramach telefonii IP dostępne są usługi analogiczne jak w dostępach ISDN.