Projekt Unijny 3.2. (2013)

Globitel Sp. z o.o. zrealizował projekt:

Wdrożenie centrali telekomunikacyjnej typu softswitch z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych.

 

 

projekty_unijne

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.