O Firmie

Firma nasza powstała jako alternatywa dla tworzącego się na rynku usług telekomunikacyjnych trendu centralizacji obsługi i silnej segmentacji klientów. Małe i średnie przedsiębiorstwa o nowoczesnej i wydajnej infrastrukturze teleinformatycznej są skazane na typowe, standardowe oferty dużych operatorów. Szczególnym, ale nieodosobnionym przypadkiem są też klienci poszukujący niestandardowych rozwiązań i aranżacji usług. Napotykają oni często na silny opór w postaci braku kompetentnego partnera mogącego pomóc w integracji specyficznych potrzeb teleinformatycznych z zewnętrznymi sieciami transmisji danych lub rozwiązań głosowych.

Ambicją naszą jest zniwelowanie tych niedogodności i stworzenie podmiotu, który będzie dbał o właściwe wyważenie relacji Klient – Usługodawca. Jako usługodawca bazujemy na nowoczesnej sieci wykorzystując bogate doświadczenie branżowe. Jesteśmy partnerem potrafiącym sprostać niemalże każdym wymaganiom w ramach optymalnych cenowo ofert.

Cel ten realizujemy wielotorowo:

  • Trzon naszego zespołu to inżynierowie i kierownicy projektów o wysokich kompetencjach i ponad 20-letnim doświadczeniu branżowym, zdobywanym we współpracy z niemalże wszystkimi liczącymi się operatorami krajowymi.
  • Płaska struktura zarządzania oraz dedykowana obsługa sprzedażowa i posprzedażowa. Pozwala ona na bardzo szybkie reagowanie na wszelkie sygnały naszych klientów i błyskawiczną odpowiedź na generowane przez nich potrzeby.
  • Sprzęt – wdrażamy tylko takie rozwiązania, które z punktu widzenia naszego doświadczenia generują jak najmniejsze problemy serwisowe i których zaawansowanie technologiczne pozwala na implementację niemalże każdego projektu teleinformatycznego.

Nasza strategia i wdrażane rozwiązania zostały docenione między innymi przez instytucje dofinansowujące innowacyjne rozwiązania techniczne w ramach licznych programów unijnych, dzięki czemu Globitel stał się ich beneficjentem.