Kolokacja

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw z branży nowych technologii stanowi możliwość kolokacji urządzeń i usług w profesjonalnie przygotowanej do tego serwerowni Globitel. Dostęp do Internetu bezpośrednio z routera brzegowego, gwarancja zasilania energetycznego, klimatyzacja, automatyczna ochrona przeciwpożarowa pomieszczeń stanowią idealne środowisko dla kolokacji zapasowych centrów danych, serwerów aplikacji e-commerce i e-learning. Usługa pozwala Klientom na prowadzenie działalności bez ponoszenia kosztów budowy i utrzymania infrastruktury.

Oferujemy m.in.:

  • dostęp do Internetu bezpośrednio z routera brzegowego,
  • gwarancja zasilania energetycznego 24/7/365,
  • klimatyzacja 24/7/365,
  • automatyczna ochrona przeciwpożarowa pomieszczeń.