ISDN 30B+D

Linie cyfrowe ISDN PRA (Primary Rate Access) to wiodący  sposób dostępu w ramach sieci ISDN (Integrated Services Digital Network – Sieci Cyfrowej z Integracją Usług), oferowany na rynku średnich i dużych firm lub instytucji. ISDN 30B+D realizuje telefoniczną linię cyfrową o 30 kanałach rozmownych, umożliwiającą prowadzenie 30 jednoczesnych rozmów. Każdy kanał dysponuje przepływnością 64 kbps i może alternatywnie być wykorzystany do transmisji danych, kanały można łączyć co pozwala na przepływność 2048 kbps. Dla linii cyfrowych PRA ISDN 30B+D udostępnia się zwykle numerację DDI ciągłymi zakresami od co najmniej dziesięciu do kilkuset numerów dla jednej linii PRA, co umożliwia obsługę dużej ilości abonentów wewnętrznych  poprzez centralę abonencką PABX (Private Automatic Branch eXchange). Dla linii ISDN numeracja abonencka jest oddzielona od numeracji łączy fizycznych – zakończeń sieci, możliwe jest zwiększanie pojemności łączy poprzez dodawanie kolejnych dostępów PRA przy zachowaniu – nie zwiększaniu – ilości posiadanych numerów abonenckich DDI, z drugiej strony w miarę potrzeb można nie zwiększając ilości posiadanych dostępów PRA dodawać kolejne zakresy numerów DDI dla nowych abonentów (pracowników). Kwestia odpłatności za przydzielane numery jest ustalana indywidualnie.

Istnieje możliwość wykreowania usługi PRA z mniejszą ilością kanałów np. ISDN 15B+D

Zaletą linii ISDN jest wysoka jakość głosu w porównaniu do linii analogowej czy VioIP. Realizacja usługi w najczęstszych przypadkach następuje poprzez:

  • Radiodostęp- zakończenie modemem radiowym,radiolinii w paśmie licencjonowanym poprzez port E1 interfejsem G.703.
  • Kable światłowodowe – zakończenie modemem optycznym
  • Kable miedziane – zakończenie modemem HDSL

Istnieje możliwość stosowania gateway’ów – bram  umożliwiających zamianę standardów  np. pomiędzy ISDN PRA a VoIP SIP i świadczenie usługi ISDN PRA pośrednio poprzez sieć dostępową IP w tym np. poprzez Internet, analogicznie można stosować media konwertery umożliwiające zamianę mediów fizycznych w drodze sygnału np. doprowadzenie usługi do lokalizacji Klienta radiolinią i następnie podłączenie do karty PRA w centrali abonenckiej z wykorzystaniem światłowodu zakończonego parą media konwerterów zamieniających styki optyczne na porty E1.

Aby móc korzystać z usługi PRA ISDN, Klient musi posiadać urządzenie – zwykle centralę telefoniczną – wyposażone w odpowiednią ilość portów E1/PRA, na których usługa jest terminowana. Powszechnie stosowane są karty do central z 1, 2, 4 lub 8 portami E1/PRA.

 

Charakterystyka PRI (Primary Rate Interface): 30 kanałów B 64 kbps – 1 kanał D 64 kbps, przenoszony w szczelinie czasowej 16 – 64 kbps na synchronizacje i ramkowanie – całkowita prędkość 2,048 Mbps.

 

Wybrane usługi ISDN
Usługi podstawowe to między innymi telefonia, telefaks, transmisja danych, wideofonia.

Usługi dodatkowe to  między innymi Call Hold – zawieszanie połączenia, CLIP (Calling Line Identification Presentation/Permission) – prezentacja numeru abonenta wywołującego, CLIR (Calling Line Identification Restriction) – zastrzeżenie prezentacji numeru abonenta wywołującego, CT (Call Transfer) – transfer połączenia, CW (Call Waiting) – Połączenie oczekujące, DDI (Direct Dialling In) – bezpośrednie wybieranie abonenta wewnętrznego – umożliwia uzyskanie bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej (centrali abonenckiej);  numery DDI są przyznawane przez operatora z publicznego planu numeracji  krajowej zwykle zakresami po 10 numerów lub ich wielokrotnościami, MSN (Multiple Subscriber Number) – wielokrotny numer abonenta – umożliwia przypisanie abonentowi sieci ISDN wielu różnych numerów publicznych z publicznego planu numeracji krajowej.

 

Dla dostępów PRA oferowana jest Gwarancja Jakości Usług – SLA (Service Level Agreement).

Najczęściej usługa ISDN 30B+D jest w zakresie zainteresowań firm posiadających lub planujących zakup centrali telefonicznej PABX. W ramach  elastycznych modeli biznesowych Globitel oferuje kompleksowe rozwiązanie, w ramach którego Klient może zakupić lub dzierżawić  wybraną centralę telefoniczną. Opcja dzierżawy może zakończyć się wykupem po okresie kontraktu za ustaloną obustronnie atrakcyjną cenę – nawet 1 zł.