ISDN 2B+D

Linie cyfrowe ISDN BRA (Basic Rate Access) to najprostszy sposób dostępu w ramach sieci ISDN (Integrated Services Digital Network – Sieci Cyfrowej z Integracją Usług), zwykle oferowany na rynku małych firm lub abonentów indywidualnych. W przypadku dużych przedsiębiorstw stosuje się instalacje obejmujące wiele linii BRA lub są one zastępowane przez dostęp PRA jeśli wymagane są większe pojemności łączy. ISDN 2B+D realizuje telefoniczną linię cyfrową o 2 kanałach rozmownych, umożliwiającą prowadzenie 2 jednoczesnych rozmów. Każdy kanał dysponuje przepływnością 64 kbps i może alternatywnie być wykorzystany do transmisji danych, kanały można łączyć co pozwala na uzyskanie sumarycznej przepływność 128 kbps – obecnie zastosowanie to jest wypierane przez inne technologie jak choćby DSL czy systemy radiodostępowe oferujące dużo wyższe przepustowości. Dla linii cyfrowych ISDN 2B+D udostępnia się numerację MSN zwykle od 2 do 8 numerów dla jednej linii, co umożliwia obsługę większej ilości abonentów wewnętrznych poprzez centralę abonencką. Dla linii ISDN numeracja abonencka jest oddzielona od numeracji łączy fizycznych – zakończeń sieci, możliwe jest zwiększanie pojemności łączy poprzez dodawanie kolejnych dostępów BRA przy zachowaniu – nie zwiększaniu – ilości posiadanych numerów abonenckich MSN lub DDI.
Linie BRA są terminowane najczęściej poprzez tzw. urządzenia NT (Network Terminal).
Zaletą linii ISDN jest wysoka jakość głosu w porównaniu do linii analogowej, możliwość podłączenia kilku terminali ISDN do jednego wyposażenia NT oraz udostępnienie wielu numerów MSN lub DDI. Realizacja usługi w najczęstszych przypadkach następuje poprzez kable miedziane – może być wykorzystana pętla abonencka która przenosi usługi linii analogowej. Istnieje możliwość stosowania gateway’ów – bram umożliwiających zamianę standardów np. pomiędzy ISDN BRA a VoIP SIP i świadczenie usługi ISDN pośrednio poprzez sieć dostępową IP w tym np. poprzez Internet.

Charakterystyka BRI (Basic Rate Interface):
• 2 kanały B, 2 x 64 kbps
• 1 kanał D 16 kbps
• 48 kbps na informację, synchronizowanie i ramkowanie
• pełna prędkość 192 kbps

Wybrane podstawowe usługi ISDN to telefonia, telefaks, transmisja danych, wideofonia i inne.

Wybrane usługi dodatkowe to m.in. Call Hold – zawieszanie połączenia, CLIP (Calling Line Identification Presentation/Permission) – prezentacja numeru abonenta wywołującego, CLIR (Calling Line Identification Restriction) – zastrzeżenie prezentacji numeru abonenta wywołującego, CT (Call Transfer) – transfer połączenia, CW (Call Waiting) – Połączenie oczekujące, DDI (Direct Dialling In) – bezpośrednie wybieranie abonenta wewnętrznego – umożliwia uzyskanie bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej (centrali abonenckiej); numery DDI są przyznawane przez operatora z publicznego planu numeracji krajowej zwykle zakresami po 10 numerów lub ich wielokrotnościami, MSN (Multiple Subscriber Number) – wielokrotny numer abonenta – umożliwia przypisanie abonentowi sieci ISDN wielu różnych numerów publicznych z publicznego planu numeracji krajowej.