Hurt SMS

  • P2P (Person to Person) – oferujemy możliwość dostępu do mobilnych sieci telekomunikacyjnych w Polsce oraz na Świecie z identyfikacją numeru dzwoniącego celem umożliwienia komunikacji zwrotnej wraz ze zwrotem wiadomości sygnalizacyjnej potwierdzającej dostarczenie wiadomości do użytkownika.
  • A2P (Application to Person) – oferujemy możliwość terminacji ruchu SMS z dowolnie definiowaną alfanumeryczną nazwą nadawcy. Jest to niezawodny, skuteczny i oszczędny kanał komunikacji, dającym idealne rozwiązanie w celu dotarcia do klientów.

Dzięki własnej nazwie nadawcy, SMS-y pomagają budować świadomość marki produktu lub firmy. Ten rodzaj komunikacji podnosi prestiż firmy realizującej kampanię SMS, a jej odbiorca przekonany jest o wiarygodności firmy, od której otrzymał informację, komunikat, powiadomienie SMS.